1. Podatki o razstavljalcu:

Davčni zavezanec: DaNe

2. Število stojnic

Naročamo stojnic/o z merami 200 cm širine , 90 cm višine s širino pulta 80 cm.

Cena stojnice je 80€ (cena vključuje DDV).

PO PRIJAVI:

Po dostavi podpisane prijave razstavljavec prejme predračun, ki ga mora v celoti (celotni znesek) poravnati v roku, ki je na njem naveden. Plačilo predračuna je pogoj za nastop (sodelovanje) razstavljavca na prireditvi. Prireditelj se zavezuje izstavljati račune v skladu s pozitivno zakonodajo.

3. Tehnični priključki

Prosimo, da nam v spodnje polje napišete zahteve po tehničnih priključkih: